Towarzystwo Fotografii Przyrodniczej

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu Zarejestruj się

Sóweczka (Glaucidium passerinum)

Systematyka
rząd: sowy (Strigiformes)
rodzina: puszczykowate (Strigidae)
gatunek: Sóweczka (Glaucidium passerinum)

Charakterystyka/ morfologia
Wielkości grubodzioba. Ma ciemnobrązową głowę o wierzch ciała, ciemno prążkowane boki i pierś oraz jasny spód z ciemnymi kreskami. Nad oczami z żółtą tęczówką ma wyraźne białe brwi. Osobniki młode maja jednolicie ciemne boki i nie mają białych plamek na głowie i grzbiecie. Lata szybko. Po szybkich uderzeniach skrzydłami następuje lot „rakietowy” , ze skrzydłami przylegającymi do ciała. Zaniepokojona charakterystycznie kiwa ogonem. Długość ciała 15 - 19 cm, rozpiętość skrzydeł 32 - 39 cm, waga 50 - 80 g. Prowadzi osiadły tryb życia.

Biotop/ preferencje pokarmowe
Zasiedla wyłącznie stare bory świerkowe oraz inne typy starych lasów z przewaga drzew iglastych z wilgotniejszymi partiami. Występuje pojedynczo lub w parach i przez cały rok pozostaje w obrębie swojego terytorium. Aktywna głownie o zmierzchu i o świcie, choć można obserwować ją także w dzień. Swoja obecność zaznacza wysokim, przeciągłym gwizdem. Żywi się głównie gryzoniami i niewielkimi ptakami chwytanymi w koronach drzew i na ziemi. Ma zwyczaj gromadzenia w dziuplach zapasów.

Rozwój osobniczy
Monogamiczna. Przystępuje do lęgów, gdy ma rok. Gniazduje w dziuplach wykutych przez dzięcioła czarnego i wyprowadza jeden lęg w sezonie. Zwykle koło zasiedlonej dziupli leżą porozrzucane pióra drobnych ptaków. Samica składa 3 do 7 białych jajek i sama je wysiaduje. Pisklęta są gniazdownikami, które pozostają pod stałą opieką samicy, podczas gdy samiec dostarcza rodzinie pożywienie. Młode staja się lotne po 4 do 5 tygodni i usamodzielniają się po upływie kolejnego miesiąca. Młode samce ustanawiają własne rewiry jesienią, tego samego roku, w którym przyszły na świat.

Status gatunku
Objęty ścisłą ochroną gatunkową i wymaga także ochrony czynnej.

Przygotowała: Wanda Kula