Towarzystwo Fotografii Przyrodniczej

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu Zarejestruj się

Aktualności

Konkurs Fotograficzny - Dobry dla przyrody, dobry dla siebie

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” i Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają wszystkich miłośników przyrody do udziału w konkursie fotograficznym „ Dobry dla przyrody, dobry dla siebie”   www.ekomultikonkurs.pl

Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski, organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 13-18 lat i osoby powyżej 18 lat.
Rodzaj prac: fotografia przyrodnicza
Zakres tematyczny konkursu: dokumentowanie piękna przyrody, w tym gatunków chronionych, walorów wybranych obszarów i miejsc cennych przyrodniczo oraz bogactwa gatunkowego. Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody o wartości 7 tys.złotych


Konkurs fotograficzny „ Dobry dla przyrody, dobry dla siebie” podzielony jest na 4 etapy:
I etap – nadsyłanie prac do konkursu – od 5 marca 2012 do 7 września 2012,
II etap- ocena prac przez jury konkursu, wybór 20 prac – 10-11 września 2012,
III etap - ocena 20 prac przez internautów 13-30 września 2012,
IV etap – podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, piknik – 7 października 2012r.

Jury konkursu: Adam Adamski oraz Dariusz Sarnowski


Termin nadsyłania prac:  7 września 2012

Praca Katarzyny Guicajtis wyróżniona w zeszłorocznej edycji konkursu

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest TSE „Tilia”
2. Biuro konkursu: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, tel. (056) 657 60 85,
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce, TSE „Tilia”
5. Celem konkursu jest:
a. propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa,
b. promocja postaw, wydarzeń i działań proekologicznych,
c. edukacja w zakresie umiejętności obserwacji przyrody i zjawisk ekologicznych
d. ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury,
e. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
6. Konkurs jest konkursem ogólnopolskim, w dwóch kategoriach wiekowych:
a. 13-18 lat
b. osoby powyżej 18 lat.
7. Zakres tematyczny konkursu:
a. dokumentowanie piękna przyrody, w tym gatunków chronionych, walorów wybranych obszarów i miejsc cennych przyrodniczo oraz bogactwa gatunkowego,
8. Warunki zgłoszenia pracy:
a. Prace należy wykonać indywidualnie.
b. Osoba może zgłosić max. 3 zdjęcia
c. Zdjęcia należy przesłać w formacie pliku jpg w wielkości do 2 MB mailem na
konkurs@ekomultikonkurs.pl albo poprzez stronę internetową www.ekomultikonkurs.pl i konto uczestnika. Nie wymagane jest przysłanie zdjęć wydrukowanych w formie papierowej.
9. Kryteria oceny
a. poprawność merytoryczna (zgodność z tematem)
b. estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia) 
c. ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu)
10. Konkurs ma strukturę wieloetapową
a. I etap – nadsyłanie prac do konkursu – od 5 marca 2012 do 7 września  2012,
b. II etap- ocena prac przez jury konkursu, wybór 20  prac – 10-11 września 2012,
c. III etap - ocena 20 prac przez internautów 13-30 września 2012,
d. IV etap – podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, piknik – 7 października 2012r.
11. W wyniku głosowania internetowego w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana 1 nagroda główna (razem 2 nagrody główne) oraz po 3 wyróżnienia w kategoriach wiekowych (razem 6 wyróżnień). Nagrodami głównymi w konkursie są sprzęty foto, elektroniczne. Wyróżnieni otrzymają dyplomy. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród oraz przyznania większej niż zakładana liczby wyróżnień.
12. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie nagradzane.
13. Wraz z pracami należy złożyć przesłać  wypełniony formularz zgłoszenia- jest to warunek przyjęcia prac do konkursu.
14. Prace należy przesłać mailem do 7.09.2012 roku do godz.12.00;
konkurs@ekomultikonkurs.pl.
15. Głosowanie internetowe objęte jest odrębnym regulaminem.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a. nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone,
b. bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu informacji – prace i dane autorów będą publikowane wyłącznie w powiązaniu z konkursem tzn. na stronie projektu, w relacjach TVP oraz na wystawie podczas pikniku. W przypadku publikacji promocyjnej autorzy będą proszeni o wyrażenie odrębnej zgody.
17. Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
18. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Materiały organizator : www.ekomultikonkurs.pl


 

 

 Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Pozostałe aktualności